AJ EIENDOMSFORVALTNING AS

Vaktmestertjenester - Kontroll - Oppfølging - Drift

Kontroll og oppfølging

image

Vi leverer de fleste tjenester innenfor drift og vedlikehold av bygg og installasjoner. Vi har en positiv arbeidsstokk som ikke er redde for å ta i et tak. Vi er effektive og har hyggelige priser om mot sammenlignbare selskaper i moss. Vi har egne rnholdere som tar seg av renhold hos våre leietakere og felels arealer i diverse bygg. Renhold av større parkeringshus. Vi har egne feiebiler for dette. Her er noen av tejenestene vi tilbyr:

  • Kontroll og oppfølging av ventilasjon/kjøleanlegg, fjernvarmeanlegg, fyrkjeler
  • Kontroll og oppfølging av brannvarslingsanlegg.
  • Kontroll og oppfølging av alarmanlegg
  • Kontroll og oppfølging av heiser