AJ EIENDOMSFORVALTNING AS

Vaktmestertjenester - Kontroll - Oppfølging - Drift

Velkommen til AJ Eiendomsforvaltning AS

Vi levere et stor spekter av tjenester i tilknytning til Drift og vedlikehold av eiendom. Vi har 10 års erfaring i bransjen og god kjennskap til loaklområde vi operer i. Vi har nødvendig maskinelt utstyr for de tjenester vi utfører. Vi har nødvendige sertifikater og tillatelser i forhold til arbeider vi utfører. Vår eksisterende kundegruppe er stor og spenner innenfor mange felt, her kan nevnes at vi leverer, per 2012, tjenester til ca. 80.000M2 forretningseiendom i Moss og omegn pr. i dag + ca. 30.000M2 i Ski Kommune + ca. 6.000M2 i Fredrikstad

image

Vaktmestertjenester
Vi leverer vaktmestertjenester for store og små. Herunder Gressklipping, maling inne og ute, enkle rive og byggearbeider. Vi har nødvendig maskinelt utstyr for de tjenester vi utfører.

merimage
Drift

Vi leverer de fleste tjenester innenfor drift og vedlikehold av bygg og installasjoner. Vi har en positiv arbeidsstokk som ikke er redde for å ta i et tak. Vi er effektive og har hyggelige priser om mot sammenlignbare selskaper i moss.

mer