Drift & Vedlikehold

Drift og vedlikehold for boligselskaper og næringsbygg

Vi vet hvor viktig det er å holde bygninger og installasjoner i god stand. Jevnlig vedlikehold er avgjørende for å bevare bygningens verdi. Boligselskaper og bedrifter har som regel store investeringer i bygg og tekniske anlegg som skal vare i mange år frem i tid. Vi tar gladelig jobben med å ta vare på deres investeringer, og sørger for å holde deres eiendom i skikkelig stand.

Hva slags drift og vedlikehold utfører vi på deres eiendom?

Som ansvarlig for drift og vedlikehold på deres eiendom utfører vi en rekke oppgaver både innen løpende og periodisk vedlikehold. Vi sørger for at tekniske anlegg til enhver tid fungerer effektiv og godt. Vi sørger for regelmessig inspeksjon over tilstanden på eiendommen slik at man ligger i forkant av eventuelle kostbare problemer. Vi rapporterer alle avvik og potensielle forbedringsområder tilbake til dere, slik at dere kan ta faglig baserte avgjørelser på nødvendige utbedringer.

Drift og vedlikehold av tekniske anlegg

Vi sørger for at alle tekniske anlegg i deres borettslag eller sameie fungerer godt og vedlikeholdes jevnlig for å ta vare på investeringen.

Sentralvarme & ventilasjonsanlegg

Vi sørger for å håndtere bygningers ventilasjonssystemer for å sikre optimal funksjon i byggene. Vi kan utføre periodisk ventilasjonsrens av hensyn til både helse og brannvern. Vi har også kjelepassersertifikat og er autorisert i drift og vedlikehold av alle typer sentralvarmesystemer.

Heiser

Mange av våre kunder har også heiser. Disse er svært viktig å holde i drift, spesielt i bygg med flere etasjer og for personer med mobilitetsutfordringer. Vi sørger for drift og vedlikehold av heisesystemene slik at de fungerer godt til enhver tid. Vi rykker ut ved feil og henter inn nødvendig servicebistand om det er behov for dette.

Brannvarslingsanlegg

Et velfungerende brannvarslingsanlegg er avgjørende for godt brannvern. Vi utfører regelmessig kontroll og vedlikehold av varslingssystemene på deres eiendom. Her kan du lese mer om hvordan vi kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet i deres borettslag eller sameie.

Vedlikehold av bygg og bygningsmasse

For at bygningsmassen ikke skal forfalle er det viktig med forebyggende vedlikehold. Vi utfører alt av vedlikehold av bygg og anlegg på deres eiendom. Vi sørger for regelmessig inspeksjon og tilsyn, rapporterer avvik og utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid og reparasjon ved behov.

Oppussing og renoveringsarbeid

Det kan tidvis også være behov for diverse oppussingsarbeid. Dette kan være i form av maling av fasade eller fellesarealer, eller annet oppussings- eller håndverksarbeid. Vi har lang erfaring med alt av utvendig og innvendig vedlikehold og håndverksarbeid, og kan bistå med alle slags oppdrag på deres eiendom.

Noen ganger kan det også være behov for mer omfattende renovering eller rehabiliteringsarbeid. Dette kan være utbedring av fasader, balkonger, tak eller fullstendig rehabilitering av mur- og bygningsmasse. Ved større prosjekter kan våre prosjektledere koordinere hele prosessen fra start til slutt. Vi ordner med alt av planlegging, søknader og dokumentasjon, og innhenting av materialer og eksterne fagpersoner.

Fasadevask

Fasadevask handler ikke bare om å få bygningen til å se innbydende og godt vedlikeholdt ut. Fasadevask kan faktisk vesentlig forlenge levetiden av alle typer fasader og er viktig for en god vedlikeholdsøkonomi. For å unngå tidlig slitasje av bygningsmassen er fasadevask et viktig punkt på enhver vedlikeholdsplan. Vi stiller med mannskap for å utføre fullstendig og grundig fasadevask slik at bygningsmassen holdes godt vedlike.

Fjerning av grafitti

Borettslag og næringsbygg påføres skader for millionbeløp hvert år, og mange har behov for regelmessige vedlikeholdstjenester for å beskytte eiendommen og bygningsmassen. Dersom man ikke fjerner grafitti på rett måte kan man forårsake mer skade på underlaget. Vi har nødvendig utstyr og kompetanse til å fjerne grafitti korrekt og effektivt. Vi kan også legge usynlig beskyttelse på deres fasade slik at det gjør det lettere å fjerne grafitti i fremtiden uten å ødelegge underlaget.

En god vedlikeholdsplan gir dere oversikten dere trenger

Når dere inngår en avtale med oss vil vi sammen med dere definere hvilke oppgaver innen løpende og periodisk vedlikehold som er aktuelt for deres eiendom. Dette konkretiseres gjennom en skjøtsels- og frekvensplan som gir begge parter en oversiktlig avtale om hvilke oppgaver som skal utføres til hvilken tid.

En vedlikeholdsplan er et viktig verktøy for å ha oversikt over alle større vedlikeholdsoppgaver som må utføres på deres eiendom og hvordan de skal prioriteres i lang tid fremover. Dersom dere ikke allerede har en god vedlikeholdsplan for eiendommen kan vi også bistå med utarbeidelse av denne.

Alle eiendommer har forskjellige behov. Dette er avhengig av en rekke faktorer, som type bygg, størrelse, alder og hva slags installasjoner og anlegg som skal vedlikeholdes eller oppgraderes. Prosessen starter med en tilstandsvurdering for å avdekke behovet for vedlikehold og oppgradering til moderne standard.

Vi hjelper dere med søknad om tilskudd

Det finnes flere støtteordninger for boligselskaper som skal gjøre oppgraderinger og utbedringer. Det er mulig å få tilskudd til tilstandsvurdering for borettslag og sameier med seks eller flere boenheter. Det er også mulig å få tilskudd til heis gjennom Husbanken. Borettslag og sameier med minimum ti boenheter kan få støtte til å kartlegge aktuelle investeringer i energitiltak og installasjon av varmesentral gjennom Enova.

Det finnes også løsninger for installasjon av elbillader, og enkelte kommuner tilbyr også støtte til sykkelskur. Vi hjelper dere med å finne ut om det finnes aktuelle tilskuddsordninger for deres prosjekt, og bistår med utarbeidelse av søknader og dokumentasjon.

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Har dere behov for en partner til å bistå i den daglige driften av deres borettslag eller sameie så er vi det sikre valget for dere. Vi har kunnskapen, kompetansen og erfaringen til å hjelpe til med alt dere måtte ha behov for. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

  • Totalleverandør av forvaltning, drifts- og vedlikeholdstjenester
  • Dyktige medarbeidere med lang erfaring innen bransjen
  • Samarbeidspartnere innen flere fagfelt som dekker alle våre kunders behov.

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris

Meld deg på nyhetsbrev